top.jpg

教育办公导航,为学校各管理系统提供了统一的入口,提高了办事效率,实现了部门间的协作与信息共享,消除了部门之间信息交流的壁垒。

 

设为首页

添加到收藏夹

 

休宁教育办公导航327

 

休宁教育办公导航536

目前开通的只为校长,账号为校长手机号或校长名字全拼!

 

 

休宁教育办公导航746

 

休宁教育办公导航971

 

休宁教育办公导航1168

学校每月更新上报时间为:10日-30日!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁教育办公导航1384

 

休宁教育办公导航1584

 

4917246_082923038745_2副本.jpg

 

123333.jpg

 

2344.jpg

 

 

 

 

xlauh6riseb2.jpg每月1号到15号申报

 

20171103151838893889.jpg

 

20171103153787888788.jpg

 

 

 

 

学校展示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学:

休宁中学

海阳中学

海阳二中

徽匠学校

石田初中

五城中学

洪里中学

商山初中

汊口中学

新教育学校

学:

海阳一小

海阳二小

五城小学

渭桥小学

洪里小学

临溪小学

商山小学

万安小学

蓝田小学

溪口小学

 

西田小学

山斗小学

陈霞小学

流口小学

源芳小学

龙田小学

岭南小学

榆村小学

江潭小学

汊口小学

 

鹤城小学

板桥小学

秀阳小学

白际小学

璜尖小学

齐云山小学

汪村中心学校

 

幼儿园:

中心幼儿园

海阳幼儿园

爱心幼儿园

 

 

 

 

 

foot.jpg